بازگشت
23
سپتامبر
شروع ثبت نام دوره های مهر ماه
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

دوره های حرفه ای همراه با اساتید حرفه ای

25
نوامبر
همایش المپیاد جهانی هیپو 2023
9:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ
دانشگاه شیراز

22
ژانویه
وبینار vcv5 و vcv6
10:30 ق.ظ - 12:30 ب.ظ
ساختمان سپاس آموزشگاه پویا

18
ژانویه
وبینار vcv3 و vcv4
10:30 ق.ظ - 12:30 ب.ظ
ساختمان سپاس آموزشگاه پویا

16
ژانویه
وبینار vcv1 و vcv 2
10:30 ق.ظ - 12:30 ب.ظ
ساختمان سپاس آموزشگاه پویا