المپیاد جهانی زبان هیپو یک آزمون بین المللی است که 11 سال است در حال برگزاری می باشد و ایران در سال 2020 برای اولین بار در این المپیاد شرکت کرده است.آموزشگاه پویا با مدیریت جناب آقای رامین فروزانفر نیز از سال 2022 شروع به فعالیت نموده و امسال سومین سال همکاری این آموزشگاه با هیپو می باشد که قبولی قابل توجهی در عرصه جهانی داشته است. امسال  سال 2023 بیش از 80 هزار نفر داوطلب از سراسر دنیا از 70 کشور در این المپیاد حضور داشتند.

هم اکنون 6 مهرماه 1402 در حال برگزاری فینال 2023 در رم ایتالیا هستیم .